KRASZEWSKIEGO 9 - Balustrada - CEE PROPERTY ADMINISTRATOR

KRASZEWSKIEGO 9 - Balustrada

                                                             O G Ł O S Z E N I E

CEE Property Administrator Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty na wykonanie przeniesienia i podwyższenia stalowej balustrady w drugiej klatce schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kraszewskiego 9 w Pruszkowie.
Termin realizacji prac: 2019 r.

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. należy składać w sekretariacie CEE Property Administrator Sp. z o.o.
w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32, do dnia 11.10.2019 r. (piątek) do godz. 1600.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji:

tel:600-012-612

mail: administracja@cee.waw.pl