KRASZEWSKIEGO 9 - Utrzymanie Czystości - CEE PROPERTY ADMINISTRATOR

KRASZEWSKIEGO 9 - Utrzymanie Czystości

                                                             O G Ł O S Z E N I E

CEE Property Administrator Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty w trybie konkursu ofert na utrzymanie

czystości w częściach wspólnych oraz na terenie zewnętrznym budynku mieszkalnego przy ul. Kraszewskiego 9 w Pruszkowie,

począwszy od dnia 01.09.2020 r.

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. należy składać w siedzibie
CEE Property Administrator Sp. z o.o.

przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 31
w Warszawie do dnia 31.07.2020 r. (piątek) do godz. 1600.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela administrator budynku – Pani Aneta Przybylska –
tel. 600-012-612; mail:

admin@pax.com.pl