KRASZEWSKIEGO 9 - Wykonanie inst. teletech i elektrycznych. - CEE PROPERTY ADMINISTRATOR

KRASZEWSKIEGO 9 - Wykonanie inst. teletech i elektrycznych.

CEE Property Administrator Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Kraszewskiego 9 w Pruszkowie zgodnie z Projektem budowlanym i wykonawczym – wymiana instalacji elektrycznych i modernizacja instalacji teletechnicznych w częściach wspólnych nieruchomości przy ul. Kraszewskiego 9 w Pruszkowie z lutego 2020 r.

Termin realizacji prac: 2021 r.

    Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z SIWZ należy składać w sekretariacie CEE Property Administrator Sp. z o.o. w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. uż. 32, do dnia 23.07.2021 r. (piątek) do godz. 1500.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji –

tel. 600-012-612;
mail: administracja@cee.waw.pl