KRASZEWSKIEGO 9 - Wymiana Instalacjii Elektrycznej - CEE PROPERTY ADMINISTRATOR

KRASZEWSKIEGO 9 - Wymiana Instalacjii Elektrycznej

                                                O G Ł O S Z E N I E

CEE Property Administrator Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że przyjmuje oferty na
wykonanie projektu wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej w
częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Kraszewskiego 9 w Pruszkowie.
Termin realizacji prac: 2019 r.

Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z S.I.W.Z. należy składać
w sekretariacie CEE Property Administrator Sp. z o.o. w Warszawie przy
Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 32, do dnia 11.10.2019 r. (piątek) do godz. 1600.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji:

tel. 600-012-612

mail: administracja@cee.waw.pl