NASZA OFERTA - CEE PROPERTY ADMINISTRATOR

NASZA OFERTA

ADMINISTRUJEMY  I  ZARZĄDZAMY  NIERUCHOMOŚCIAMI

 O  F  E  R  T  A

        CEE PROPERTY ADMINISTRATOR Sp. z o.o.  kadrowo wywodzi się ze Spółdzielni Mieszkaniowej "PAX" działającej od 1957 r.  w Warszawie i Pruszkowie,  administrujemy  budynkami o  łącznej powierzchni ok. 230.000 m2.  Specjalizujemy się w profesjonalnym administrowaniu i zarządzaniu nieruchomościami spółdzielczymi i wspólnot mieszkaniowych oraz  doradztwem  w  tym zakresie.  Podstawowymi kryteriami naszej pracy są:

-         pełna  odpowiedzialność  za  wykonywaną  pracę;

-         wywiązywanie się z zobowiązań zgodnie z obowiązującym prawem;

-         działanie w celu zwiększenia lub zachowania wartości i standardu nieruchomości;

-         ustalanie rzeczywistych kosztów eksploatacyjnych u źródeł ich powstawania;

-         obniżanie  kosztów  z  zachowaniem  standardu świadczonych usług.

        Gwarantujemy Państwu profesjonalne zarządzanie lub administrowanie nieruchomością oparte na najwyższych standardach zawodowych i etycznych. Jest ono poprawne i bezpieczne prawnie również w przypadku zasobów spółdzielni mieszkaniowych co zostało potwierdzone odpowiedzią Ministra na szczegółowe zapytanie nr 3113 (w sprawie przymusowych opłat spółdzielców na konto prywatnej spółki) Pana Posła Artura Górskiego z dnia 16stycznia 2013r. do Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

        Staramy się, aby współpraca z nami była bezpieczna, wygodna i przyjazna dla odbiorców naszych usług. Wprowadzenie takiego rozwiązania organizacyjnego umożliwiło obniżenie kosztów nawet o ok.20%. W budynkach nam powierzonych, zapewniamy niezakłóconą bieżącą eksploatację – dostawę mediów, utrzymanie porządku i czystości.  Gwarantujemy podjęcie działań mających na celu usunięcie awarii w części wspólnej, o każdej porze dnia i nocy (także w niedziele i święta).

         Nasi specjaliści posiadający odpowiednie uprawnienia i obowiązkowe ubezpieczenie, potrafią rzetelnie i fachowo ocenić stan techniczny budynku, doradzić Państwu przy podejmowaniu decyzji w planowaniu remontów   i w wyborze solidnych i uczciwych wykonawców.

           W pracy dużą wagę przywiązujemy do sumiennego i przejrzystego prowadzenia wszelkich rozliczeń finansowych i ewidencji kosztów. Staramy się przedstawić je właścicielom w sposób przystępny i zrozumiały. Wszelkie rozliczenia finansowe dokonywane są poprzez rachunek bankowy w sposób umożliwiający Państwu stałą nad nim kontrolę, jak również dającą pewność i stabilność finansową nieruchomości. Obsługę księgową nieruchomości prowadzimy w Zintegrowanym Systemie Informatycznym firmy UNISOFT, który umożliwia między innymi wszystkim właścicielom lokali bieżący (przez internet) podgląd operacji księgowych na koncie swojego lokalu (kontrolowanie salda).  Dla każdej nieruchomości stosujemy indywidualny sposób nadzoru, tak aby spełnić oczekiwania naszych partnerów. Wiemy, że jakość życia codziennego określają takie sprawy jak zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i estetyki (schludne i czyste powierzchnie wspólne i zadbana zieleń).

       Zaliczkę eksploatacyjną i stawkę funduszu remontowego ustalamy indywidualnie dla każdego budynku. Wysokość uzależniona jest od powierzchni i wyposażenia nieruchomości, zakresu planowanych (niezbędnych) prac pozyskiwanych pożytków, a także wewnętrznego zadłużenia właścicieli oraz uzgodnień z Zarządem Spółdzielni czy  Wspólnoty.

         Pozostałe koszty, zwłaszcza utrzymanie porządku i czystości, mediów do utrzymania części wspólnych, ubezpieczenie nieruchomości, konserwacja techniczna i przeglądy będą ustalone

po uzgodnieniu z Zarządem.

         W swoich działaniach przestrzegamy zasad zawartych w Kodeksie Etyki Zawodowej, Standardach Zawodowych Zarządców Nieruchomości, a przede wszystkim kierujemy się zasadą ochrony interesów Współwłaścicieli nieruchomości oraz odpowiedzialnością za wykonywaną pracę. Staramy się maksymalnie odciążyć naszych klientów od uciążliwych, aczkolwiek niezbędnych formalności związanych z bieżącym administrowaniem obiektem budowlanym spełniając jednocześnie standardy określone przez przepisy prawa, w tym ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawę o własności lokali, ustawę o gospodarce nieruchomościami, kodeks cywilny, prawo budowlane, ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy

i o zmianie kodeksu cywilnego i inne. Posiadamy ubezpieczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami, co zapewnia odpowiednie gwarancje finansowe.

          Proponujemy ustalenie naszego wynagrodzenia za zarządzanie lub administrowanie częścią wspólną Państwa nieruchomości na poziomie:

- 0,60 do 1.00 zł/m² administrowanej powierzchni użytkowej miesięcznie,

- 1,10 do 2,50 zł/m²  zarządzanej powierzchni użytkowej miesięcznie.

Wysokość stawki negocjujemy na poziomie zależnym od wielkości nieruchomości i zakresu wykonywanych czynności.

 

                  Liczymy, że obdarzą nas Państwo swoim zaufaniem zapewniamy, że nasza współpraca przyniesie Państwu wiele satysfakcji.