RADNYCH 10 Pruszków - CEE PROPERTY ADMINISTRATOR

RADNYCH 10 Pruszków

O G Ł O S Z E N I E
Zarząd CEE Property Administrator Sp. z o.o. – administrator nieruchomości przy ul. Radnych 10 w Pruszkowie uprzejmie
informuje,
że przyjmuje oferty na wybór wykonawcy dostawy i montażu instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej
wody użytkowej
w budynku mieszkalnym przy ul. Radnych 10 w Pruszkowie.
Termin realizacji prac: 2022 r.


Oferty z podaniem kosztów wykonania prac zgodnie z SIWZ należy składać w sekretariacie

CEE Property Administrator Sp. z o.o.
w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. uż. 32 do dnia 26.08.2022 r. (piątek) do godz. 1500.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział administracji – mail: adminstracja@cee.waw.pl