STREFA MIESZKAŃCA - CEE PROPERTY ADMINISTRATOR

STREFA MIESZKAŃCA

TELEFON ALARMOWY:

 

tel. 602-150-773 – po godzinach pracy administratorów, do zgłaszania awarii w częściach wspólnych nieruchomości