WOŁOWSKIEGO 2 - UCHWAŁA - OCHRONA - CEE PROPERTY ADMINISTRATOR

WOŁOWSKIEGO 2 - UCHWAŁA - OCHRONA

UCHWAŁA
z dnia 05.04.2018 r.
w sprawie:    

przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia
w budynku mieszkalnym przy ul. Wołowskiego 2 w Pruszkowie.
§ 1
Zarząd CEE Property Administrator Sp. z o.o. – administrator budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z lokalami użytkowymi i garażem podziemnym przy ul. Wołowskiego 2 w Pruszkowie, postanawia przeprowadzić konkurs ofert na

świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w przedmiotowym budynku, w systemie całodobowym, począwszy od dnia

01.06.2019 r.
§ 2
Termin składania ofert, o których mowa w § 1 upływa w dniu 19.04.2019 r. (piątek) o godzinie 1600.
§ 3
Celem rozpatrzenia ofert, o których mowa w § 1 Zarząd CEE Property Administrator Sp. z o.o. powołuje komisję w następującym
składzie:

1. Przewodniczący Komisji: Pan Andrzej Ślązak – Prezes Zarządu CEE Property Administrator Sp. z o.o.,
2. Sekretarz Komisji: Pani Aneta Przybylska – administrator budynku – przedstawiciel CEE Property Administrator Sp. z o.o.

3. Uczestnik Komisji: Pan Michał Pyzik – przedstawiciel CEE Property Administrator Sp. z o.o.
§ 4

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.